Master of the Quaich

In geen categorie by Van wees

Op Maandag 26 maart 2018 was het groot feest in Blair  Castle .

De Heer Han van Wees is, nadat hij in 2000 tot

Keeper of the Quaich was benoemd, nu Master of the Quaich geworden.

Een onderscheiding  die pas voor de 3 de keer te eer komt aan een Nederlander,

die veel voor de whisky heeft betekent en er nog steeds  mee bezig is .